CÁC ĐỀ THI GIỚI HẠN THỜI GIAN

Tên đề thi Môn thi Ngày hết hạn Thời gian còn lại
Trong những ngày qua, từ không khí đến nguồn nước ở Hà Nội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng hãy nêu quan điểm của bạn M001 29/02/2020 12:00 01 ngày 03 giờ 51 phút

Nhập tên đề thi cần tìm

DANH SÁCH ĐỀ THI

Mã Đề thi Đường dẫn Ngày thi Giờ thi Thời gian Trạng thái
D070 Đề ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D070 04/09/2019 19:10 30 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D069 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D069 28/02/2019 20:25 30 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D068 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D068 28/02/2019 19:50 30 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D067 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D067 28/02/2019 19:20 30 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D066 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D066 28/02/2019 18:40 30 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D065 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D065 27/02/2019 20:05 45 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D064 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 8 mã D064 27/02/2019 18:40 50 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D063 Đề ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D063 28/11/2018 20:15 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D062 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D062 28/11/2018 20:15 45 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D061 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 8 mã D061 28/11/2018 19:20 45 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D060 Đề ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 10 mã D060 26/11/2018 8:15 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D059 Đề ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 10 mã D059 26/11/2018 8:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D058 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 10 mã D058 13/11/2018 20:01 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D057 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 7 mã D057 13/11/2018 18:25 45 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D056 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D056 12/11/2018 20:05 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D055 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D055 08/11/2018 20:25 30 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D054 Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D054 07/11/2018 20:10 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D053 Đề ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D053 07/11/2018 16:30 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D052 Đề ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D052 07/11/2018 16:30 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D051 Đề ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D0510 07/11/2018 16:30 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)