CÁC ĐỀ THI GIỚI HẠN THỜI GIAN

Tên đề thi Môn thi Ngày hết hạn Thời gian còn lại
Trong những ngày qua, từ không khí đến nguồn nước ở Hà Nội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng hãy nêu quan điểm của bạn M001 29/02/2020 12:00 01 ngày 02 giờ 47 phút

Nhập tên đề thi cần tìm

DANH SÁCH ĐỀ THI

Mã Đề thi Đường dẫn Ngày thi Giờ thi Thời gian Trạng thái
D010 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D010 09/02/2018 11:00 30 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D009 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D009 09/02/2018 10:00 30 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D008 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D008 09/02/2018 10:00 30 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D007 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D007 22/08/2018 14:15 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D006 Đề thi ôn luyện ngữ pháp trình độ A 22/08/2018 16:20 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D005 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D005 22/08/2018 14:20 40 phút Đề ôn luyện (all) (Not done)
D004 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D004 22/08/2018 15:15 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D003 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 D003 22/08/2018 15:15 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)