CÁC ĐỀ THI GIỚI HẠN THỜI GIAN

Tên đề thi Môn thi Ngày hết hạn Thời gian còn lại
Trong những ngày qua, từ không khí đến nguồn nước ở Hà Nội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng hãy nêu quan điểm của bạn M001 29/02/2020 12:00 01 ngày 03 giờ 09 phút

Nhập tên đề thi cần tìm

DANH SÁCH ĐỀ THI

Mã Đề thi Đường dẫn Ngày thi Giờ thi Thời gian Trạng thái
D030 Đề thi tiếng anh lớp 7 mã D030 18/09/2018 19:10 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D029 Đề thi tiếng anh lớp 7 mã D019 18/09/2018 18:30 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D028 Đề thi lớp 6 mã D028 17/09/2018 18:50 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D027 Đề thi lớp 6 mã D027 17/09/2018 18:10 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D026 Đề thi tiếng anh lớp 8 mã D026 12/09/2018 18:50 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D025 Đề thi ôn luyện tiếng anh lớp 8 mã D025 12/09/2018 18:50 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D024 Đề thi tiếng anh lớp 9 mã D024 12/09/2018 20:15 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D023 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D023 12/09/2018 15:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D022 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D022 12/09/2018 14:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D021 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D021 12/09/2018 10:30 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D020 Đề thi tiếng anh lớp 6 phần ngữ pháp mã D020 04/09/2018 15:50 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D019 Đề thi tiếng anh lớp 6 phần ngữ pháp mã D019 04/09/2018 9:40 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D018 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D018 04/09/2018 8:30 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D017 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D017 04/09/2018 07:30 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D016 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D016 04/09/2018 08:30 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D015 Đề thi tiếng anh lớp 6 phần ngữ pháp mã D015 03/09/2018 15:45 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D014 Đề thi tiếng anh lớp 6 phần ngữ pháp mã D014 02/09/2018 22:50 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D013 Đề thi tiếng anh lớp 6 phần ngữ pháp mã D013 02/09/2018 18:10 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D012 Đề thi tiếng anh lớp 6 phần ngữ pháp mã D012 02/09/2018 17:28 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D011 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D011 09/02/2018 14:00 30 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)