CÁC ĐỀ THI GIỚI HẠN THỜI GIAN

Tên đề thi Môn thi Ngày hết hạn Thời gian còn lại
Viết bài luận về môi trường, đặc biệt là môi trường ở Hà nội M001 24/11/2019 06:27 04 ngày 17 giờ 49 phút

Nhập tên đề thi cần tìm

DANH SÁCH ĐỀ THI

Mã Đề thi Đường dẫn Ngày thi Giờ thi Thời gian Trạng thái
D050 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 8 mã D050 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D049 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 8 mã D049 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D048 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 8 mã D048 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D047 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 12 mã D047 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D046 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 12 mã D046 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D045 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 12 mã D045 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D044 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 10 mã D044 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D043 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 10 mã D043 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D042 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 10 mã D042 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D041 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 10 mã D041 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D040 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 11 mã D040 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D039 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 11 mã D039 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D038 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 12 mã D038 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D037 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 12 mã D037 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D036 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 12 mã D036 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D035 Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 12 mã D035 03/10/2018 08:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D034 Đề thi tiếng anh lớp 10 mã D034 18/09/2018 20:15 40 phút Đề trực tuyến (single) (Not done) Quá giờ thi
D033 Đề ôn luyên tiếng anh từ vựng lớp 10 mã D033 18/09/2018 14:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D032 Đề ôn luyên tiếng anh lớp 10 mã D032 18/09/2018 14:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)
D031 Đề ôn luyên tiếng anh lớp 7 mã D031 18/09/2018 13:10 40 phút Đề ôn luyện (single) (Not done)