DANH SÁCH ĐIỂM CAO NHẤT

Stt Họ tên Đề thi Ngày thi Điểm số Thời gian
0 nguyễn vũ mai anh Đề ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D070 26/12/2019 540 1 phút 0 giây
1 hoàng hải phong Đề ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D070 01/12/2019 380 10 phút 0 giây
2 tran quynh hai Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D018 27/02/2019 100 4 phút 0 giây
3 Nguyen Nhu Viet Anh DP Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 D003 27/02/2019 100 3 phút 0 giây
4 Tom Hiddleston Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 D003 27/02/2019 100 3 phút 0 giây
5 lphiddlestondp Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D018 17/09/2018 98 10 phút 0 giây
6 hoàng hải phong Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D010 09/03/2020 96 16 phút 0 giây
7 tran quynh hai Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D004 27/02/2019 96 5 phút 0 giây
8 Vũ Đức Hạnh Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 D003 27/02/2019 96 4 phút 0 giây
9 hoàng hải phong Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D009 11/03/2020 94 15 phút 0 giây
10 hoàng hải phong Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D018 07/01/2020 94 12 phút 0 giây
11 trung hai Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D018 19/10/2018 94 11 phút 0 giây
12 hoàng hải phong Đề ôn luyện từ vựng tiếng anh lớp 5 mã D072 22/04/2020 92.5 7 phút 0 giây
13 hoàng hải phong Đề ôn luyện từ vựng tiếng anh lớp 5 mã D078 03/05/2020 92.5 26 phút 0 giây
14 tran ngoc thu Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 D003 17/09/2018 92 10 phút 0 giây
15 Nguyễn Như Chính Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 9 mã D022 18/09/2018 92 10 phút 0 giây
16 Nguyen Nhu Viet Anh Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D009 17/09/2018 90 8 phút 0 giây
17 hoàng hải phong Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 D003 22/02/2020 90 6 phút 0 giây
18 Dương Phương Nga Đề thi ngữ pháp tiếng anh lớp 8 mã D064 27/02/2019 90 47 phút 0 giây
19 nguyen hung minh Đề thi ôn luyện ngữ pháp tiếng anh lớp 6 mã D018 28/02/2019 88 11 phút 0 giây
Tổng số thí sinh: 20